เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049445
หมายเลขทรัพยากรi00115997
บาร์โค้ด2000004214
เล่มปีที่ 34 ฉบับที่ 3 (2555)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า15 ส.ค. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม0