เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055652
หมายเลขทรัพยากรi00130194
บาร์โค้ด200000412
เล่ม 1
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 DVD / VCD
วันที่นำเข้า23 ม.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0