เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049212
หมายเลขทรัพยากรi00115316
บาร์โค้ด2000004087
เล่มปีที่ 15,2555
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า9 ก.ค. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม0