เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049104
หมายเลขทรัพยากรi00115264
บาร์โค้ด2000004054
เล่มปีที่ 12ฉบับที่136(2555)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า2 ก.ค. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม0