เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049104
หมายเลขทรัพยากรi00114518
บาร์โค้ด2000003984
เล่มปีที่ 12ฉบับที่135(2555)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า11 มิ.ย. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม0