เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049445
หมายเลขทรัพยากรi00114457
บาร์โค้ด2000003957
เล่มปีที่ 34,2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า30 พ.ค. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม0