เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049212
หมายเลขทรัพยากรi00114073
บาร์โค้ด2000003821
เล่มปีที่ 15,2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า23 เม.ย. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม0