เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055624
หมายเลขทรัพยากรi00130153
บาร์โค้ด200000381
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 DVD / VCD
วันที่นำเข้า22 ม.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0