เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049212
หมายเลขทรัพยากรi00113980
บาร์โค้ด2000003743
เล่มปีที่ 14,2554
ฉบับ10
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า3 เม.ย. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม0