เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049212
หมายเลขทรัพยากรi00113901
บาร์โค้ด2000003701
เล่มปีที่ 14,2555
ฉบับ12
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า22 มี.ค. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม0