เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049212
หมายเลขทรัพยากรi00113864
บาร์โค้ด2000003671
เล่มปีที่ 14,2554
ฉบับ9
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า9 มี.ค. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม0