เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049445
หมายเลขทรัพยากรi00113822
บาร์โค้ด2000003633
เล่มปีที่ 33 ฉบับที่ 6 (2554)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า28 ก.พ. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม0