เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049536
หมายเลขทรัพยากรi00113724
บาร์โค้ด2000003590
เล่มปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ม.ค./มิ.ย.) 2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า14 ก.พ. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม8