เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049579
หมายเลขทรัพยากรi00113234
บาร์โค้ด2000003474
เล่มปีที่ 30ฉบับที่2 (2552)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า18 ม.ค. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม0