เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049104
หมายเลขทรัพยากรi00113089
บาร์โค้ด2000003433
เล่มปีที่ 11ฉบับที่130(2554) ปีที่11ฉบับที่126(2554) ปีที่11ฉบับที่129(2554) ปีที่11ฉบับที่131(2555)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ห้องวารสาร มุมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
วันที่นำเข้า10 ม.ค. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม0