เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049445
หมายเลขทรัพยากรi00112947
บาร์โค้ด2000003399
เล่มปีที่ 33 ฉบับที่ 5 (2554)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า29 ธ.ค. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0