เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049445
หมายเลขทรัพยากรi00112924
บาร์โค้ด2000003381
เล่มปีที่ 32ฉบับที่ 5 (2553)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า22 ธ.ค. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0