เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00112802
บาร์โค้ด2000003291
เล่มปีที่ 32ฉบับที่383
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า19 ธ.ค. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0