เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00112560
บาร์โค้ด2000003150
เล่มปีที่ 33ฉบับที่392, 2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า8 ธ.ค. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0