เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049212
หมายเลขทรัพยากรi00112138
บาร์โค้ด2000002991
เล่มปีที่ 11,2551
ฉบับ12
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า21 พ.ย. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0