เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049212
หมายเลขทรัพยากรi00112125
บาร์โค้ด2000002986
เล่มปีที่ 10,2550
ฉบับ10
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า21 พ.ย. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0