เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049445
หมายเลขทรัพยากรi00111419
บาร์โค้ด2000002715
เล่มปีที่ 33 ฉบับที่ 3 (2554)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า1 พ.ย. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0