เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00050024
หมายเลขทรัพยากรi00111418
บาร์โค้ด2000002714
เล่มปีที่ 3,2553
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า1 พ.ย. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0