เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049212
หมายเลขทรัพยากรi00111298
บาร์โค้ด2000002621
เล่มปีที่ 14,2554
ฉบับ8
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า31 ต.ค. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0