เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049212
หมายเลขทรัพยากรi00111213
บาร์โค้ด2000002591
เล่มปีที่ 12,2552
ฉบับ12
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า28 ต.ค. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0