เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049212
หมายเลขทรัพยากรi00111211
บาร์โค้ด2000002589
เล่มปีที่ 12,2552
ฉบับ10
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า28 ต.ค. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0