เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00110821
บาร์โค้ด2000002433
เล่มปีที่ 33ฉบับที่390, 2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า6 ต.ค. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0