เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055503
หมายเลขทรัพยากรi00130004
บาร์โค้ด200000233
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 DVD / VCD
วันที่นำเข้า22 ม.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0