เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049445
หมายเลขทรัพยากรi00110598
บาร์โค้ด2000002221
เล่มปีที่ 33 ฉบับที่ 2(2554)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า26 ก.ย. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0