เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049579
หมายเลขทรัพยากรi00110263
บาร์โค้ด2000001929
เล่มปีที่ 30,2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า11 ก.ย. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0