เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049212
หมายเลขทรัพยากรi00110152
บาร์โค้ด2000001822
เล่มปีที่ 14,2554
ฉบับ6
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า6 ก.ย. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0