เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049536
หมายเลขทรัพยากรi00110077
บาร์โค้ด2000001750
เล่มปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (ม.ค./มิ.ย.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า4 ก.ย. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0