เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049536
หมายเลขทรัพยากรi00110076
บาร์โค้ด2000001749
เล่มปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (ก.ค./ธ.ค.) 2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า4 ก.ย. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0