เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00109919
บาร์โค้ด2000001628
เล่มปีที่ 33ฉบับที่389, 2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า2 ก.ย. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0