เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049212
หมายเลขทรัพยากรi00108747
บาร์โค้ด2000000747
เล่มปีที่ 14,2554
ฉบับ4
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า18 ส.ค. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0