เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00043197
หมายเลขทรัพยากรi00097081
บาร์โค้ด1900006349
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ซีดี-รอม
วันที่นำเข้า4 ก.พ. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0