เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00037995
หมายเลขทรัพยากรi00088268
บาร์โค้ด1900005823
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หนังสือต่างประเทศ
วันที่นำเข้า4 ก.พ. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0