เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029776
หมายเลขทรัพยากรi00073700
บาร์โค้ด1900004652
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บ4th Flr. Cassette Tape
วันที่นำเข้า4 ก.พ. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0