เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029154
หมายเลขทรัพยากรi00072668
บาร์โค้ด1900004539
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 สารนิพนธ์
วันที่นำเข้า4 ก.พ. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0