เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029225
หมายเลขทรัพยากรi00072809
บาร์โค้ด1900004392
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 สารนิพนธ์
วันที่นำเข้า4 ก.พ. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0