เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029113
หมายเลขทรัพยากรi00072595
บาร์โค้ด1900004388
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 สารนิพนธ์
วันที่นำเข้า4 ก.พ. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0