เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00028232
หมายเลขทรัพยากรi00071098
บาร์โค้ด1900004187
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ซีดี-รอม
วันที่นำเข้า4 ก.พ. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0