เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00022310
หมายเลขทรัพยากรi00058002
บาร์โค้ด1900003990
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หนังสือต่างประเทศ
วันที่นำเข้า4 ก.พ. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0