เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00014232
หมายเลขทรัพยากรi00037329
บาร์โค้ด1900003609
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 500-599
วันที่นำเข้า4 ก.พ. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0