เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026049
หมายเลขทรัพยากรi00066688
บาร์โค้ด1900003045
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หนังสือต่างประเทศ
วันที่นำเข้า4 ก.พ. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม1