เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00012088
หมายเลขทรัพยากรi00034171
บาร์โค้ด1900002934
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 500-599
วันที่นำเข้า4 ก.พ. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม1