เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00012978
หมายเลขทรัพยากรi00035651
บาร์โค้ด1900002821
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 500-599
วันที่นำเข้า4 ก.พ. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม1