เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00022310
หมายเลขทรัพยากรi00058001
บาร์โค้ด1900002610
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หนังสือต่างประเทศ
วันที่นำเข้า4 ก.พ. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0