เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00013171
หมายเลขทรัพยากรi00036050
บาร์โค้ด1900001497
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หนังสือต่างประเทศ
วันที่นำเข้า4 ก.พ. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0