เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00060994
หมายเลขทรัพยากรi00145471
บาร์โค้ด1000132393
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 000-099
วันที่นำเข้า8 ต.ค. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0